KONFERENCJA

Czas realizacji projektu "Nowoczesne technologie szansą na lepszą pracę" dobiega końca. W dniu 24 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy w szkole konferencję podsumowującą działania i efekty projektu "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" realizowanego w ramach programu PO WER. Projektem było objętych 94 uczniów z klas geodezyjnych, którzy oprócz zajęć przygotowawczych w szkole z zakresu przygotowania zawodowego, kulturowego i psychologiczno-pedagogicznego, kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczyli w dwutygodniowych stażach zagranicznych zorganizowanych przez partnera projektu, firmę VITALIS, w Schkeuditz k/Lipska. Podczas pobytu w Niemczech młodzież miała okazję przyjrzeć się praktycznemu wykorzystaniu wiedzy i umiejętności nabywanych w szkole, zastosowaniu nowoczesnych technologii i niemieckiej dyscyplinie pracy. Był też czas na przybliżenie młodzieży kultury, historii i współczesnej gospodarki naszych sąsiadów. Zwiedzanie Drezna, Lipska, Berlina to tylko część z atrakcji przygotowanych dla naszych uczniów.
Możliwość odbycia praktyk w Niemczech otworzyła naszej młodzieży szersze perspektywy na rynku pracy. Zdobyli tam praktyczne umiejętności specjalistyczne i zawodowe, poznali fachową terminologię, poszerzyli kompetencje językowe, poznali specyfikę dokumentacji technicznej obowiązującej w Niemczech, a przede wszystkim, zbudowali poczucie własnej wartości jako przyszłego pracownika zarówno w kraju, jak i za granicą.


Podczas konferencji p. dyrektor Julitta Rosa wręczyła uczestnikom projektu certyfikaty zdobyte w Niemczech. Uczniowie i zaproszeni goście podzielili się swoimi sukcesami i trudnościami z realizacji projektów mobilnościowych. Korzystając z okazji, młodzież zaprezentowała zawody, do których wykonywania przygotowują się w naszej szkole.


PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
W dniu 24 listopada 2017 r. odbędzie się w naszej szkole konferencja podsumowująca realizację projektu. Chcemy podczas niej podzielić się naszymi spostrzeżeniami i wrażeniami z innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektów mobilnościowych.
Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce KONFERENCJA.


MOBILNOŚĆ – ETAP 2
W zakładce Dokumenty znajduje się link do Ankiety dla uczniów oraz formularz Ankieta dla rodziców. Wszystkich uczestników mobilności oraz ich rodziców prosimy o wypełnienie w/w ankiet.


W dniu 30.04.2017 r. pierwsza grupa uczestników mobilności w edycji wiosennej wyjeżdża na staż zagraniczny, który odbywać się będzie u naszego niemieckiego partnera Vitalis Betreuungsgesellchaft fü Modellprojekte mbH Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz k/Lipska. Powrót grupy – 13.05.2017 r.


Druga grupa edycji wiosennej odbędzie staż w dniach: 13.05.2017 r. – 26.05.2017 r.
Wyjazd i powrót odbywa się spod szkoły. Dokładne godziny zbiórek wyjazdowych zostaną podane w najbliższych dniach.


WYNIKI RERUTACJI 2
W dn. 27.03.2017 r. dokonano ostatecznej kwalifikacji uczniów do udziału w mobilności. Ostateczna lista uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń.


W dn. 03.11.2016 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji zgłoszonych osób do udziału w projekcie. Na tablicy ogłoszeń została umieszczona lista podstawowa i lista rezerwowa oraz szczegółowy harmonogram zajęć przygotowujących do mobilności.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 2
Wszyscy uczniowie klas geodezyjnych II i III, którzy nie uczestniczyli w pierwszej edycji projektu, mogą składać formularze zgłoszeniowe do p. Piotra Przybycina do dn. 21.10.2016 r.
Druk formularza jest dostępny u p. Gontarskiej, p. Kubickiej, p. Przybycina lub na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawione zostały na stronie projektu w zakładce Harmonogram. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Projektu.


W ramach rekrutacji do drugiej edycji projektu w dn. 24.10.2016 r. zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów zawodowych oraz sprawdzające znajomość języka angielskiego. Udział w testach dla wszystkich osób, które złożą formularze zgłoszeniowe jest obowiązkowy.


04.11.2016 r.
zostanie ogłoszona lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać do p. Dyrektor do dn. 08.11.2016 r.


Podobnie, jak w edycji 1, o ostatecznym udziale w mobilności decydować będą:
• pozytywny wynik z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu przedmiotów zawodowych.
• pozytywny wynik testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego
• aktywny udział w zajęciach przygotowujących do mobilności
• pozytywna opinia wychowawcy klasy ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych i osiągnięcia w ramach obowiązku szkolnego.


MOBILNOŚĆ – ETAP 1
W zakładce Dokumenty znajduje się link do Ankiety dla uczniów oraz formularz Ankieta dla rodziców. Wszystkich uczestników mobilności oraz ich rodziców prosimy o wypełnienie w/w ankiet.


Wyjazd uczniów odbywających praktyki w Niemczech w pierwszej turze jesiennej odbędzie się w dn. 11.09.2016 r. Zbiórka pod szkołą o godzinie 6.45.


Wyjazd uczniów odbywających praktyki w Niemczech w drugiej turze jesiennej odbędzie się w dn. 24.09.2016 r. Zbiórka pod szkołą o godzinie 4.45.


WYNIKI RERUTACJI 1
W dn. 20.06.2016 r. dokonano ostatecznej kwalifikacji uczniów do udziału w mobilności. Ostateczna lista uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń.


W dn. 07.04.2016 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji zgłoszonych osób do udziału w projekcie. Na tablicy ogłoszeń została umieszczona lista podstawowa i lista rezerwowa oraz szczegółowy harmonogram zajęć przygotowujących do mobilności.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 1
Rozpoczynamy realizację nowego projektu pod nazwą "Nowoczesne technologie szansą na lepszą pracę".
Adresowany on jest do uczniów klas geodezyjnych z klas I, II i III. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu przedstawione zostały na stronie projektu w zakładce Harmonogram.
Pierwszy cykl zajęć odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym.


Wszyscy uczestnicy Projektu odbędą staż w przedsiębiorstwie geodezyjnym w Scheuditz k/Lipska..
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Projektu oraz pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - strona internetowa projektu, zakładka "Dokumenty". Wypełnione formularze należy złożyć do dn. 23.03.2016 r. do p. Piotra Przybycina.


Procedura rekrutacji zostanie zakończona do 07 kwietnia 2016 r., a jej wyniki będą zamieszczone na tablicy informacyjnej Projektu.


Ze wszystkich zgłoszeń utworzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa. O ostatecznym udziale w mobilności decydować będą:
• pozytywny wynik z testu sprawdzającego wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu przedmiotów zawodowych.
• pozytywny wynik testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego
• aktywny udział w zajęciach przygotowujących do mobilności
• pozytywna opinia wychowawcy klasy ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych i osiągnięcia w ramach obowiązku szkolnego.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają p. Agnieszka Kubicka, p. Anna Gontarska, p. P. Przybycin.

Ankieta dla uczniów - obowiązek wypełnienia.