Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi mają zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowująca efekty realizacji projektu pt. "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny: WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Skrzydlatej 15 w Łodzi dnia 24 listopada 2017 r. o godz. 12:00.


ZGŁOSZENIE ON-Line


Program konferencji:
11:30 – 12:00 - rejestracja uczestników
12:00 – 12:10 – wystąpienie dyrektora szkoły p. Julitty Rosy
12:10 – 12:30 – prezentacja działań i efektów realizowanego projektu
12:30– 13:00– panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości
13:00– 13:10– prezentacja filmu przygotowanego przez uczniów - uczestników projektu
13:10– 13:20–podsumowanie i zakończenie konferencji
13:20– warsztaty zawodowe, poczęstunek