Zadania

ZADANIA

 1. Upowszechnienie usług poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
 2. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rozszerzające umiejętności komunikacji i umożliwiające poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
 3. Dodatkowe zajęcia doskonalące wiedzę z matematyki na poziomie rozszerzonym.
 4. Dodatkowe zajęcia zawodowe w terenie dla uczniów kierunku technik geodeta w formie wyjazdu terenowego w Góry Świętokrzyskie.
  1. Zajęcia teoretyczne, przygotowujące do wyjazdu terenowego
  2. Zajęcia zawodowe w terenie
  3. Opracowanie komputerowe i graficzne wyników prac terenowych
 5. Dodatkowe zajęcia zawodowe w terenie dla uczniów kierunku technik geolog w formie wyjazdu terenowego w Góry Świętokrzyskie.
  1. Zajęcia teoretyczne, przygotowujące do wyjazdu terenowego
  2. Zajęcia zawodowe w terenie
  3. Opracowanie komputerowe i graficzne wyników prac terenowych
 6. Praktyczna nauka zawodu w ramach ponadprogramowych praktyk zawodowych dla wszystkich uczestników projektu.