Tytuł projektu: NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE SZANSĄ NA SUKCES

Projekt przygotowany w partnerstwie: 

1) RELAX Halina Kędzierska

 

Cel główny projektu

Wyższa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi, uzyskana w wyniku wdrożenia programu rozwojowego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi