Aktualności

W dniach 9-11 czerwca 2015 r. po raz kolejny gościliśmy przedstawicieli naszego niemieckiego partnera. Wizyta związana była z udziałem w konferencji na zakończenie realizacji projektu PWP „Droga do przyszłości”. Podczas konferencji podsumowano wszystkie działania i ich efekty, które wypracowaliśmy przez ponad dwa lata oraz zaprezentowano publikację, specjalnie w tym celu opracowaną, w której zamieszczono  programy nauczania specjalizacji: „Budownictwo podziemne w geodezji” oraz  „Budownictwo podziemne w drogownictwie”. Oprócz niemieckich gości oraz młodzieży i nauczycieli naszej szkoły, konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Wydziału Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

 

17 – 23 maja odbyła się ostatnia edycja wyjazdowych ćwiczeń geodezyjnych i geologicznych. Tym razem uczestnikami byli uczniowie klasy III gg, a poligonem ćwiczeń Góry Świętokrzyskie. Geodeci po raz pierwszy mieli okazję dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w warunkach wyżynnych i górskich. Geolodzy mogli wreszcie zobaczyć w naturze skutki zjawisk i procesów sedymentacyjnych i tektonicznych, które znane są im ze szkolnych lekcji i fotografii. Wykonali również kilka odwiertów badawczych, na podstawie których mogli porównać profile geologiczne występujące na terenie Łodzi i na obszarze Gór Świętokrzyskich. W galerii można znaleźć zdjęcia geodetów i geologów podczas pracy oraz w chwilach rekreacji.

 

13 marca 2015 r. uczestnicy wszystkich grup zadania pierwszego wzięli udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najbardziej zaawansowane technologicznie, maszyny i urządzenia podczas Największej w Polsce Ekspozycji Maszyn i Sprzętu sektora budownictwa infrastrukturalnego. Oglądaliśmy urządzenia, które wyróżniają się innowacyjnością, wysoką jakością zastosowanych materiałów oraz nowoczesną technologią - laureatów konkursu o Złoty Medal MTP targów INTERMASZ!

 

Dobiega końca realizacja zadań 2 edycji projektu. Podczas ich trwania młodzież nabyła konkretne umiejętności, co jest widoczne w wykonanych samodzielnie  pracach. Min, w ramach zadania z ICT „Projektowanie dynamicznych stron internetowych i portali edukacyjnych w oparciu technologię Joomla, pozycjonowanie i ranking stron w Google”, uczniowie  dowiedzieli się, jak stworzyć statyczny projekt witryny z użyciem najnowszych standardów HTML5 i CSS, wykorzystując umiejętności, które pozwalają swobodnie definiować style i dodawać ciekawe efekty wizualne na stronach internetowych. Nauczyli się przygotowywać strukturę plików i katalogów dynamicznego szablonu, poznali techniki i zasady pozycjonowania stron. Kilka stworzonych przez nich prac można obejrzeć w galerii.

 

Udział w zajęciach projektowych inspiruje naszych uczniów do samodzielnego wykonywania różnego rodzaju prac. Min. uczennica kl. IV geo – Karolina Fabian przygotowała sprawozdanie z praktyk odbywanych u partnera niemieckiego w formie atrakcyjnej prezentacji. Zapraszamy do jej obejrzenia – prezentacja dostępna jest w „galerii”.  

 

Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu to również rozwinięcie umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, odreagowywanie napięć i stresów, umiejętność zachowania w miejscach publicznych. Taką możliwość daje uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Młodzież uczestnicząca w projekcie w listopadzie wzięła udział w przedstawieniu Balladyna” wystawianym w Teatrze Muzycznym.
Okazją do poznania swoich możliwości były zajęcia w Centrum Wspinaczkowym, gdzie uczestnicy musieli pokonywać własne słabości, wchodząc na wysokość 10 m. Przeszli również kurs asekuracji, który uświadomił im ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo drugiego człowieka. Była to prawdziwa szkoła życia. Zdjęcia można obejrzeć w "galerii".

 

Już w grudniu kończymy zajęcia ze strzelectwa realizowane w ramach zajęć projektowych. Ze względu na duże zainteresowanie tą dyscyplina sportu i niewątpliwe sukcesy młodzieży naszej szkoły na zawodach pozaszkolnych, na pewno grupa zainteresowanych uczniów będzie miała jeszcze nie jedną okazję sprawdzić celność swojego oka. O szczegóły proszę pytać p. Piotra Stasiaka.

 

15 listopada 2014r. czterdziestoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wielu z nas po raz pierwszy miało okazję doświadczyć uczestnictwa w naukowych eksperymentach. W CNK wszystkie ekspozycje są doskonale przygotowane, przemyślane i zapraszają do aktywnego działania. Wystawy, pokazy i warsztaty prowadzone są przez absolutnych pasjonatów nauk ścisłych. Okazało się, że nauka nie musi być nudna i trudna. Po kilku godzinach wyszliśmy zmęczeni ale zachwyceni.

 

28.11.2014 r. w naszej szkole zostało zorganizowane seminarium podsumowujące realizację kolejnego etapu projektu PWP Droga do przyszłości pod hasłem „Technikum – pewnym krokiem w dorosłość”. Wśród zaproszonych gości byli min. p. Dorota Gryta i p. Anna Kuś-Kasprzak z Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą: Wojewódzkiego Biura Geodezji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych GREMAR i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  
Młodzież naszej szkoły, uczestnicząca w praktykach u partnera niemieckiego, opowiedziała o przebiegu i efektach odbytych praktyk i zajęć projektowych prowadzonych w szkole. Zaprezentowali korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie i zasadność jego realizacji. Uczeń klasy IV drogowej, Patryk Magnier, podzielił się wrażeniami z zajęć w ramach zadania „Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu”. Nauczyciele, p. Marzena Kopka i p. Radosław Wasilewski, przedstawili zgromadzonym wyniki, jakie uzyskali w bieżącym roku nasi absolwenci na tle wyników województwa łódzkiego i kraju. Była mowa również o tym, co obecnie dzieje się u nas w ramach projektu i jaki cel chcemy osiągnąć.
Po zakończeniu seminarium pożegnaliśmy naszych niemieckich gości. 

 

W dniach 26 - 28 listopada ponownie gościliśmy w naszej szkole delegację z Ponadzakładowego Centrum  Kształcenia Zawodowego w Glauchau. Wizyta związana była z uczestnictwem w seminarium organizowanym przez szkołę w dn. 28.11.2014. W dniu przyjazdu goście zostali powitani przez przedstawicieli lidera projektu – firmy Text-Service oraz pracowników naszej szkoły.
27 listopada  goście w towarzystwie pracowników szkoły, zwiedzili kopalnię soli w Kłodawie oraz Uniejów. Ostatniego dnia pobytu obserwowali lekcje z drogownictwa w klasie IV dr a i z geodezji w klasie IV geo.

 

Wyjazd integracyjny Spała 4 – 5 października 2014
Cele wyjazdu integracyjnego:

  1. zbudowanie zgranego zespołu, który potrafi ze sobą współpracować w oparciu o wzajemne zaufanie,
  2. wzmocnienie więzi koleżeńskich,
  3. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  4. poznanie metod poszukiwania pracy,

       -      aktywne i zdrowe spędzanie czasu.
Realizacja tych zadań przygotuje młodzież do aktywności w dorosłym życiu.  Wyposaży ich w umiejętności aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, a także zdrowych sposobów odreagowania napięć i stresów.

 

W dniach 15-19.09.2014. oraz 22-26-09.2014. dwie grupy uczniów z klasy IV geodezyjnej uczestniczyło w praktykach zorganizowanych przez partnera niemieckiego BFW Bau Sachsen w Glauchau. W ramach praktyk uczniowie wykonali pomiary klasyczne tachimetrami TopCon i Leica oraz pomiary satelitarne odbiornikiem Leica. Odbyli także ćwiczenia z zakresu przygotowania dokumentacji geodezyjnej w formie klasycznej oraz wykonania pomiarów szczegółów terenowych odnośnie tyczenia elementów pasa drogowego.
Podczas pobytu w Niemczech, odbyły się również wycieczki zawodowe do Drezna, Pillnitz, na skocznię narciarską w Klingenthal, most ceglany Goltzchtalbrucke oraz na budowę mostu w Vegtlandem. Podczas wycieczek uczniowie mieli możliwość obserwacji prac  geodezyjnych w trakcie prowadzenia budowy oraz zapoznali się z rodzajami osnowy realizacyjnej.

 

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach realizacji projektu „PWP Droga do przyszłości”, podobnie jak w ubiegłym roku, rozpoczynamy cykl zajęć  ukierunkowanych na dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, przygotowanie do egzaminów i konkursów zewnętrznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.
Poniżej przedstawiamy ofertę skierowaną do uczniów ZSP nr 13 i ogłaszamy rekrutację na niżej wymienione zajęcia:
I. Nowoczesne techniki pomiarowe w geodezji
II. Wykorzystanie AutoCAD oraz specjalistycznego sprzętu pomiarowego i diagnostycznego w drogownictwie
III. Zajęcia z ICT
1.  Zaawansowana obsługa urządzeń mobilnych opartych na platformie Android i Windows 7 Mobile
2.  Podstawowe techniki pracy i produkcji dynamicznych i interaktywnych prezentacji internetowych
3.  Projektowanie dynamiczne stron internetowych i portali edukacyjnych w oparciu o technologie Joomla, pozycjonowanie i ranking stron w Google
IV. Zajęcia przygotowujące do matury
1. Język angielski
2. Język polski
3. Matematyka
4. Fizyka
5. Geografia
V. Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Geodezyjnej
VI. Zajęcia przygotowujące do aktywności w dorosłym życiu
1. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
2. Ogólne zajęcia sportowo-rekreacyjne
3. Tenis ziemny
4. Strzelectwo
W celu zgłoszenia chęci uczestniczenia w wybranych zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie w zakładce „dokumenty”) i przekazać go nauczycielom prowadzącym zajęcia do dn. 30.09.2014.
Szczegóły rekrutacji dostępne są w Regulaminie Projektu (zakładka „Regulamin”).
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się decydować będą osiągnięcia w nauce, frekwencja, opinia rady pedagogicznej.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2014.

 

W dniach 9 - 21 czerwca 2014r.  ostatnia już grupa z klas drogowych odbyła praktyki u partnera niemieckiego w Glauchau. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klasy II drogowej. Program pobytu był podobny do tego, który realizowała poprzednia grupa. Oprócz zajęć zawodowych – układania kostki brukowej i nauki obsługi minikoparki – młodzież zwiedzała Saksonię. Odbyte praktyki z pewnością zwiększają szanse uczniów na uzyskanie dobrych wyników podczas egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się już na jesieni.

 

 

W dniach 11-05~23-05-2014 przebywała na praktykach w Glauchau grupa naszych uczniów z klas drogowych. W ramach zajęć odbyli szkolenie operatora minikoparki oraz układania nawierzchni drogowych z kostki granitowej, na co otrzymali stosowne certyfikaty. Uczniowie mogli przyjrzeć się także budowie wiaduktu wznoszonego na obwodnicy pobliskiej miejscowości. W programie wyjazdu nie zabrakło miejsca na zwiedzanie m.in. zabytków Drezna, skoczni narciarskiej w Klingenthal czy muzeum motoryzacyjnego w Zwikau.

 

W dniach 4-10 maja w ramach unijnego projektu PWP "Droga do przyszłości" odbył się kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły do niemieckiego miasta Glauchau w Saksonii. Tym razem uczestniczyli w nim uczniowie klas 2geo oraz 2gg, którzy podczas zagranicznych praktyk mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami pomiarowymi stosowanymi w geodezji oraz z mogli przyjrzeć się budowie mostu wznoszonego na obwodnicy pobliskiej miejscowości. W programie wyjazdu nie zabrakło także miejsca na zwiedzanie m.in. zabytków Drezna, skoczni narciarskiej w Klingenthal czy muzeum motoryzacyjnego w Zwikau.

 

W dniach 06.04.2014. – 10.04.2014. grupa nauczycieli naszej szkoły w ramach realizacji projektu wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Glauchau. Uzgodniono dokładny harmonogram wizyt młodzieży polskiej odbywającej praktyki w zakresie drogownictwa i geodezji, rodzaj wykonywanych ćwiczeń, program kursu na operatora minikoparki, plan wycieczek zawodowych i kulturalno – oświatowych. Ustalono opiekuna praktyk geodezyjnych ze strony niemieckiej oraz zakres jego obowiązków. Uzgodniono, że ćwiczenia z zakresu drogownictwa i geodezji przygotują pracownicy UAZ i wyznaczony geodeta, wspomagani przez nauczyciela polskiego i tłumacza. Omówiono także konieczność zróżnicowania ćwiczeń dla poszczególnych grup młodzieży, ze względu na stopień zaawansowania ich umiejętności. Delegacja polska zwiedziła stare miasto i podziemia w Glauchau, Operę Semper w Dreźnie, Zwinger, Drezdeńską Galerię Obrazów, zespół ogrodowo-pałacowy w Pilnitz, muzeum Karola Maya w Ernstthal, zamek wraz z wystawą przestrzennych obrazów w Augustusburgu. Udała się też do wyższej uczelni w Glauchau, gdzie obejrzała laboratoria uczelni i zapoznała się z zakresem prowadzonych tam ćwiczeń i badań. Uczestniczyła także w wykładzie z zakresu fizyki budowlanej.

 

Zakończono rekrutację do zadania projektowego „Współpraca ponadnarodowa”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do realizacji tego zadania wszystkie informacje dotyczące praktyk u partnera niemieckiego, uzyskają od p. Agnieszki Kubickiej.

 

14 marca br. uczniowie klas klasy 4 geo a oraz 4 geo b w ramach unijnego projektu "Droga do przyszłości" zwiedzili największe w Polsce targi branży budowlanej BUDMA w Poznaniu. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami, urządzeniami i maszynami w budownictwie. Na targach nie zabrakło także ekspozycji poświęconych nowoczesnym technikom i urządzeniom pomiarowym stosowanym w geodezji.

 

Grupa uczniów naszej szkoły, realizując zadanie projektowe „Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu”, od kilku miesięcy uczy się grać w tenisa. Zajęcia odbywały się na kortach odkrytych w Arturówku, a zimą na terenie klubu „Start”. Celem tych zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych wywołanych negatywnym wpływem czynników środowiskowych i zdrowotnych, poprzez zaoferowanie młodzieży aktywnych i interesujących form spędzania czasu. Realizacja zadania niedługo dobiegnie końca, a jego uczestnicy wyniosą z niego nową, atrakcyjną umiejętność.

 

W dniu 15 lutego 2014 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w Targach Budownictwa "INTERBUD" w Łodzi.
Uczestnictwo w Targach odbyło się w ramach Projektu Unijnego "PWP DROGA DO PRZYSZŁOŚCI".
W ramach Dwudziestej pierwszej edycji Targów Budownictwa "INTERBUD" nasi uczniowie mogli zobaczyć nowoczesne rozwiązania z zakresu technik budowlanych, odnawialnych źródeł energii, budowli drogowych, hydrotechnicznych.
Jest to jedna z największych wystaw branży budowlanej w Polsce - udział wzięły 304 firmy.
W ramach targów odbyły się m. in. konferencje:
- Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego,
- Szkolenie dla architektów i inżynierów budownictwa "Zastosowanie metali we współczesnej architekturze",
- Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku budowlanym.

 

Podczas realizacji zadania projektowego „Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu” młodzież brała udział w zajęciach na kręgielni. Tego typu zajęcia  kierują zainteresowania młodych ludzi na różnorodne formy ruchu, podnoszą sprawność fizyczną, poprawiają zdolności motoryczne, rozwijają umiejętność współpracy w zespole. Zdjęcia  można obejrzeć w "galerii".

 

Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu to również rozwinięcie umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, odreagowywanie napięć i stresów, umiejętność zachowania w miejscach publicznych. Taką możliwość daje uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Młodzież uczestnicząca w projekcie w styczniu wzięła udział w przedstawieniu Aj, waj czyli historie z cynamonem” wystawianym w Teatrze Muzycznym.

 

W ramach realizacji zadania projektowego "Przygotowanie do aktywności w dorosłym życiu", grupa młodzieży brała udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej. Pod okiem instruktora uczyliśmy się podstawowych zasad wspinaczki i zachowania bezpieczeństwa. Dane nam było doznać poczucia osiągniętego celu (dotarcie do szczytu ścianki) ale także goryczy porażki – niektórzy, nie z własnej woli, przerywali zadanie w połowie. Zdjęcia z naszej zabawy można obejrzeć w "galerii".

 

16 listopada 2013 czterdziestoosobowa grupa uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wielu z nas po raz pierwszy miało okazję doświadczyć wielu naukowych eksperymentów. W CNK wszystko jest doskonale przygotowane i przemyślane. Od wystawy po pokazy i warsztaty prowadzone przez absolutnych pasjonatów nauk ścisłych. Okazało się, że nauka nie musi być nudna i trudna. Po kilku godzinach wyszliśmy zmęczeni ale zachwyceni.

 

W dn. 14.11.2013 r. w naszej szkole zostało zorganizowane seminarium podsumowujące realizację pierwszego etapu projektu PWP Droga do przyszłości. Wśród zaproszonych gości byli min. p. Marcin Bugajski, p. Arkadiusz Tokarski i p. Joanna Pietrzak z Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, p. Barbara Suchara z Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą: Łódzkiego Ośrodka Geodezji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, firmy Goplan i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  
Pani dyrektor Julitta Rosa i p. Bertram Lenk przedstawili zebranym ogólne zarysy systemów kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech. Nauczyciele i młodzież naszej szkoły, uczestnicząca w praktykach u partnera niemieckiego, opowiedzieli o przebiegu i efektach odbytych praktyk. Pani Janina Dębiec i Magdalena Wieteska, uczennica klasy III geo, podzieliły się wrażeniami z wyjazdu integracyjnego do Spały. Młodzież naszej szkoły zaprezentowała korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie i zasadność jego realizacji. Była mowa również o tym, co obecnie dzieje się u nas w ramach projektu i jakie zadania będziemy realizować w kolejnej edycji.
Po zakończeniu seminarium pożegnaliśmy naszych niemieckich gości. 

 

W dniach 12-14 listopada gościliśmy w naszej szkole delegację z Ponadzakładowego Centrum  Kształcenia Zawodowego w Glauchau. W dniu przyjazdu goście zostali powitani przez przedstawicieli lidera projektu – firmy Text-Service oraz pracowników naszej szkoły.
13 listopada  odwiedzili  naszą szkołę. Obserwowali lekcje z drogownictwa w klasie III dr a i z geodezji w klasie III geo, a w międzyczasie zwiedzili szkołę. Dzięki temu mieli możliwość poznania sposobu kształcenia zawodowego w Polsce. Po południu goście w towarzystwie p. Piotra Przybycina i p. Waldemara Woźnego zwiedzili najciekawsze obiekty w naszym mieście.

 

W październiku większość grup projektowych rozpoczyna swoje zajęcia. Szczegółowy harmonogram tych zajęć zamieszczony jest w zakładce „Harmonogram”. Zmiany terminów wynikające z przyczyn obiektywnych, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PWP Droga do przyszłości.

 

Pod koniec września  zakończyła się rekrutacja młodzieży do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu. Ogłoszono listy osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach oraz listę rezerwową. W najbliższym czasie podane zostaną terminy zajęć dla wyodrębnionych grup.

 

W dniach 21 – 22 września 2013 w ramach projektu„PWP Droga do przyszłości” grupa uczniów z naszej szkoły wyjechała do Spały. Program pobytu był bardzo napięty. Młodzież, podzielona na dwie grupy, uczestniczyła w zajęciach psychologiczno – pedagogicznych oraz grze terenowej Paintball.

Oprócz tego odwiedziliśmy szereg obiektów historycznych i miejsc pamięci narodowej.

Konewka - kompleks wojskowy : bunkier kolejowy i jego zaplecze

Spała – Kościół Prezydencki, pomnik Żubra

Inowłódz – cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej, kompleks bunkrów z I wojny światowej, romański kościół św. Idziego, zamek Kazimierza Wielkiego

Szaniec mjr Hubala

 

W dniach 16-22 czerwca odbyła się trzecia tura praktyk geodezyjnych w Glauchau. Tym razem pogoda dopisała. Niemiecki organizator przygotował do ćwiczeń nowoczesny i wysokiej klasy sprzęt pomiarowy firmy LEICA. Były to robotyczne tachimetry i GPS. Tradycyjnie odwiedziliśmy Drezno, porządkowane po niedawnej powodzi oraz Zwickau i Plauen. Uczniowie dowiedzieli się od przedstawicieli firmy geodezyjnej o specyfice pracy w Niemczech. Cały wyjazd był bardzo udany i dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń.

 

W dniach 03.06 – 15.06-2013 kolejna grupa naszych uczniów z klasy 2 drogowej A przebywała na praktykach w Glauchau . W ramach zajęć odbyli szkolenie operatora minikoparki oraz układania nawierzchni drogowych z kostki j, co zostało potwierdzone certyfikatami. Zwiedzili Drezno, Lipsk, Plauen, Zwickau, budowy nowych dróg i obiektów mostowych. Czas wolny spędzano min grając w bilard, kręgle czy zwiedzając muzeum Audi.

 

W dniach 20-05~1-06-2013 przebywała na praktykach w Glauchau grupa naszych uczniów z klas 2 i 3 technik drogownictwa. W ramach zajęć odbyli szkolenie operatora minikoparki oraz układania nawierzchni drogowych z kostki granitowej, na co torzymali stosowne certyfikaty. Ponadto zwiedzili Drezno, Lipsk, Plauen, budowę nowej drogi i muzeum Audi w Zwickau. Serdeczne podziękowania dla Pana Friedberta Fischera, naszego opiekuna w Niemczech, naszej dzielnej tłumaczce, pani Lidii Filipczak oraz pana Ryszarda, naszergo kierowcy, dzięki którym nasz pobyt był owocny, przyjemny i bezpieczny!

 

W dniach 12 - 17 maja uczniowie klas 3 geo a oraz 3 geo b uczestniczyli w praktykach geodezyjnych w niemieckim mieście Glauchau w Saksonii. W ramach zajęć praktykanci wykonali pomiary terenu miejscowej uczelni wyższej, na podstawie których sporządzili mapę sytuacyjno - wysokościową. Podczas pobytu za granicą uczniowie odbyli także wycieczki zawodowe, w trakcie których odwiedzili budowę podziemnego tunelu kolejowego w Lipsku oraz budowę mostu Waldschloßchen w Dreźnie. Celem wyjazdu było również zapoznanie się z kulturą Niemiec, w związku z czym w programie wycieczki nie zabrakło zwiedzania historycznych centrów Drezna, Lipska i Glauchau, monumentalnego Pomnika Bitwy Narodów pod Lipskiem, zespołu parkowo - pałacowego w Pillnitz oraz muzeum Audi.

 

W dniach 21-27.04.2013. ramach tegorocznych praktyk zawodowych uczniowie klasy geodezyjnej wyjechali na tygodniowe zajęcia do Glauchau w Niemczech. Uczniowie opracowali mapę na podstawie wykonanych przez siebie pomiarów sytuacyjno wysokościowych terenu miejscowej uczelni. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać również niemieckie zasady wykonywania prac geodezyjnych. W czasie wolnym od zajęć zwiedzili zabytki Drezna i Lipska, podziemia Glauchau
oraz Muzeum Audi w Ingolstadt.

 

11 - 13.03.2013r. – zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki do Niemiec. Młodzież zdobyła wiadomości ogólne dotyczące Niemiec (ustrój, charakterystyczne cechy republiki związkowej, najbardziej znane miejsca w Niemczech oraz regionu Plauen). Poznała podstawowe zwroty grzecznościowe (przywitanie, pożegnanie, przedstawianie się) Nabyła umiejętność przeliterowania swoich danych osobowych, uzyskiwania informacji , nazywania przykładowych przedmiotów w języku niemieckim, nazwania miejsc i obiektów w budynku i mieście, dokonania zakupów, dowiedzenia się o drogę, pytanie o czas zegarowy i udzielanie odpowiedzi itp. Zapoznała się także z elementami słownictwa zawodowego.

 

10 - 14.03.2013r. - wizyta studyjna nauczycieli naszej szkoły u niemieckiego partnera projektu. Podczas wizyty uzgodniono szczegółowy program pobytu uczniów naszej szkoły na praktykach zawodowych w Niemczech. Nauczyciele zapoznali się z systemem edukacji w Niemczech, programem kształcenia niemieckiej młodzieży w zawodach związanych z drogownictwem i geodezją, obserwowali zajęcia prowadzone na terenie poligonu ćwiczebnego, a także obejrzeli interesujące obiekty budowlane zlokalizowane w pobliżu Glauchau.

 

08.03.2013r. – zakończenie rekrutacji młodzieży do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec, ogłoszenie list kwalifikacyjnych i listy rezerwowej

 

luty 2013r. - rozpoczęcie rekrutacji młodzieży do wyjazdu na praktyki do Niemiec

 

21.01 - 24.01.2013r. wizyta studyjna nauczycieli  u partnera niemieckiego, oglądanie ośrodka szkoleniowego, zapoznanie
z systemem i programem nauczania zawodów związanych z budownictwem w Niemczech, ustalanie szczegółów współpracy 

 

17.12.2012r. - inauguracja projektu, spotkanie szkoleniowe nauczycieli z pracownikami Biura Projektu.