Tytuł projektu: PWP DROGA DO PRZYSZŁOŚCI

Projekt przygotowany w partnerstwie: 

1) Text Service s.c.,
2) Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak,

3) Partner Niemiecki: BFW Bau Sachsen e.V., UAZ Glauchau

 

Cel główny projektu

Zwiększenie o 30% jakości oferty edukacyjnej ZSP13 w Łodzi, ukierunkowanej na dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, przygotowanie do egzaminów i konkursów zewnętrznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów placówki, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i współpracę z Partnerem Niemieckim.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 13 im. Sybiraków..