Harmonogram

Dokładne tereminy wyjazdów na praktyki do Niemiec:
grupa 8a: 4 – 10 V 2014; kl II g i II gg
grupa 8b: 11 – 23 V 2014; kl II d, III da, III db
grupa 8c: 9 - 21 V 2014; kl II d
grupa 8d: 14 - 20 IX 2014;; kl III g
grupa 8e: 21 - 27 IX 2014;; kl III g

Terminy zajęć przygotowujących do wyjazdu:
grupa 8a: 22 IV 2014 godz. 9.00
grupa 8b: 22 IV 2014 godz. 12.55

 

W ramach realizacji projektu "PWP Droga do przyszłości", podobnie jak w ubiegłym roku, grupa młodzieży naszej szkoły weźmie udział w praktykach realizowanych u partnera niemieckiego w Glauchau. W tym roku szkolnym przewidziane są wyjazdy 3 grup:
5-11 V 2014 – geodeci
12-25 V 2014 – drogowcy
9-22-VI 2014. - drogowcy

Oferta adresowana jest do klas: II geo, II gg (grupa geodezyjna), II dr, III dra, III drb.
W tegorocznym wyjeździe mogą brać udział uczniowie, którzy nie uczestniczyli w wyjazdach w roku ubiegłym.
Wszyscy zainteresowani odbywaniem praktyk w Niemczech, proszeni są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce "Droga do przyszłości") i złożenie ich do p. Agnieszki Kubickiej do dn. 28.02.2014.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się decydować będą głównie oceny z przedmiotów zawodowych, frekwencja, opinia rady pedagogicznej.

 

W dniach 02.09.- 20.09.2013. odbywa się rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach ukierunkowanych na dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, przygotowanie do egzaminów i konkursów zewnętrznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Szczegółowy wykaz zajęć podany jest w zakładce "Zadania".

 

Terminy wyjazdów na praktyki zawodowe do Niemiec:
Grupa 8a - 21-27.04.2013. - kl. III geo b
Grupa 8b - 12-18.05.2013. - kl. III geo b i III geo a
Grupa 8d - 20.05.-02.06.2013. - kl. II i III drogowe
Grupa 8e - 02-15.06.2013. - kl. II dr a
Grupa 8c - 16-22.06.2013. - kl. III geo a

 

Terminy zajęć.